Lines

FORWARD
Belgium

Toelatingseisen

 • Bedrijven die actief zijn als commissionair- expediteur, vervoerscommissionair en/of douane expediteur en in het bezit zijn van een vergunning van vervoercommissionair kunnen lid worden van FORWARD Belgium.
 • Een vergunning van vervoerscommissionair (Transportorganisator) kan u aanvragen bij:

 • FOD Mobiliteit en Vervoer
  DG Wegvervoer en Verkeersveiligheid - Ondersteuningscel DG

  Vooruitgangstraat 56 (8ste verdieping)
  BE-1210 Brussel
  E-mail: expediteur wegvervoer mobilit fgov be
  Website: www.mobilit.fgov.be 

    

  NOTA i.v.m. de vergunningKaderwet van 26 juni 1967

   

 • Hierna vindt u de documenten vereist voor een aanvraag tot lidmaatschap bij FORWARD Belgium. Deze dienen ingevuld en ondertekend te worden, begeleid met volgende bijlagen:

      - Kopie vergunning vervoercommissionair.

      - Stichtingsakte (uittreksels uit het handelsregister of uit de bijlagen tot het Belgisch

        Staatsblad).

     Voor verdere informatie kan u steeds contact opnemen met het secretariaat.

     

     Aanvraagformulieren: klik hier

       


 

 

 
© FORWARD Belgium