Lines

FORWARD
Belgium

Incoterms (International Commercial Terms - Leveringsvoorwaarden)

Wat is een Incoterm?

Incoterms zijn de uniforme regels om de rechten en verplichtingen van zowel koper als verkoper vast te leggen. Zij zijn opgesteld door de ICC (International Chamber of Commerce). Deze regels leggen voornamelijk de verdeling van de kosten vast tussen koper en verkoper en het ogenblik van overdracht van verantwoordelijkheid over de goederen. Zo kunnen onzekerheden en diverse interpretaties van deze termen in de verschillende landen voorkomen worden of tenminste aanzienlijk worden verminderd.

 

Schematisch overzicht Incoterms 2020

 

 

 
© FORWARD Belgium