Lines

FORWARD
Belgium

 

De laadbrief (permis d’embarquement, shipping permit) 

Wat is een laadbrief?

De laadbrief wordt enkel nog gebruikt bij conventionele verschepingen. De Franse benaming (permis d’embarquement) die nog frequent gebruikt wordt in Antwerpen, verwoordt eigenlijk beter de inhoud van dit document. De laadbrief wordt samen met de connossementen, het mate’s receipt, de maatbrief en het kaaidienstdocument opgemaakt door de expediteur d.m.v. doorschrijving en aangeboden aan de rederij of haar agent. Deze viseert de laadbrief en geeft hiermee toestemming de goederen te laden aan boord van het zeeschip. De laadbrief wordt op de kade overhandigd aan de hoofdmarkeerder vóór of op het ogenblik van aanlevering der koopwaar.

De laadbrief vermeldt de naam van de rederij of van de agent, de naam van het schip, de bestemming, merken en nummers van de koopwaar, aantal colli, aard en beschrijving van de goederen, het gewicht ervan, de wijze van aanlevering, de verlader, de expediteur die de koopwaar aanlevert, de plaats waar de vracht wordt betaald en het aantal originele connossementen.

  

Het gebruik van de laadbrief in de haven van Antwerpen

In Antwerpen is de laadbrief van de haven van Antwerpen in voege. De desbetreffende voorwaarden kan u hier vinden. Hierin wordt voorzien dat de laadbrief op het kantoor van de agenten wordt geviseerd tegen afgifte door de expediteur van het volledig stel connossementen. De expediteur begeeft zich met het ondertekend exemplaar naar de hoofdmarkeerder en toont hem de te laden koopwaar, die goed waarneembaar en duidelijke merken moet dragen, benevens de aanduiding van de bestemmingshaven. Een afschrift van de laadbrief, het gele mate’s receipt, (certified true copy’s in het stel formulieren) blijft bij de scheepsagent. Vervolgens controleert de markeerder de aard en het aantal van de goederen en neemt eventueel bemerkingen op in de laadbrief. De laadbrief wordt ten slotte aan de kapitein overhandigd en blijft op het schip. Het blauwe kaaidienstdocument uit het stel van de formulieren wordt aan de douane gegeven, waarmee de waar wordt gecontroleerd. De groene maatbrief uit het stel wordt door de markeerder gebruikt om het volume te bepalen. Na vervolledigen wordt het terug aan de scheepsagent bezorgd, die het gebruikt voor het berekenen van de vracht.

 

Aankoop van de laadbrief in de haven van Antwerpen

De laadbrieven kunnen aangekocht worden op het FORWARD Belgium secretariaat: 

Klik hier voor het bestelformulier

FORWARD Belgium secretariaat
Brouwersvliet 33 / Bus 1
2000 Antwerpen
Tel.: +32 (0)3 233 67 86
E-mail: info forwardbelgium be
 

 

 

Bijkomende informatie

 

 
© FORWARD Belgium