Lines

FORWARD
Belgium

Modelovereenkomst - voorwaarden - SLA / relatie expediteur - transporteur

Omdat het aangewezen is om ook in de relatie tussen expediteur en transporteur duidelijke afspraken te maken en daarbij juridisch voldoende ingedekt te zijn, heeft FORWARD Belgium modelvoorwaarden opgesteld die de relatie expediteur - transporteur beheersen.

Uit de praktijk is meermaals gebleken dat deze relatie vaak onvoldoende wordt afgedekt door de opdrachtgever van het transport.

Aangezien niet elke expediteur in alle omstandigheden een uitgebreid contract wenst af te sluiten met zijn transporteur, stellen we volgende documenten ter beschikking:

  • Een model van SLA (Service Level Agreement) die door zowel expediteur als transporteur dient te worden ondertekend en vooral operationele afspraken beheerst.
  • Een uitgebreide modelovereenkomst die door expediteur en transporteur dient te worden ondertekend en de (langdurige) relatie tussen beide partijen beheerst.
  • Modelvoorwaarden (algemene voorwaarden) waarnaar de expediteur kan verwijzen in zijn contacten met de transporteur. Deze volgen het principe van de tegenstelbaarheid van algemene voorwaarden, zoals het geval is bij de Algemene Belgische Expeditievoorwaarden. Zij kunnen gebruikt worden in aanvulling op de Algemene Belgische Expeditievoorwaarden voor de relatie expediteur – transporteur.

De SLA en modelovereenkomst dienen uiteraard aangepast te worden aan uw noden en activiteiten. 

Het modelcontract en de SLA werden opgesteld in het Nederlands. De Modelvoorwaarden zijn zowel in het Nederlands als Engels beschikbaar 

De documenten kunnen door leden worden opgevraagd bij het secretariaat.


FORWARD Belgium 
Caroline Gubbi, Juridisch Adviseur
Brouwersvliet 33 / Bus 1 
2000 Antwerpen
Tel: +32 3 609 34 93
GSM: +32 475 25 54 70
E-mail: caroline forwardbelgium be

 
© FORWARD Belgium