Lines

FORWARD
Belgium

GDPR TEMPLATES

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR -General Data Protection Regulation) in voege getreden. Deze nieuwe regelgeving is van toepassing op alle bedrijven die persoonsgebonden gegevens verwerken. Ook expediteurs, scheepsagenten en logistieke dienstverleners vallen onder dit toepassingsgebied en zullen maatregelen moeten nemen om aan de wetgeving te voldoen.

Door FORWARD Belgium en ASV werden enkele templates ontwikkeld ter ondersteuning van de leden. Het gebruik van deze templates kan de bedrijven al een flink stuk op weg helpen om te voldoen aan de GDPR regelgeving.  FORWARD Belgium en ASV hebben de ontwikkeling van deze templates pragmatisch aangepakt en zijn uitgegaan van de basisvereisten die worden gesteld door de wetgeving.


Volgende templates werden uitgewerkt:

  • Data verwerkingsregister
  • Privacy verklaring voor de website
  • Privacy notice werknemers
  • Toestemmingsverklaring voor sollicitanten
  • Checklist verwerkersovereenkomsten
  • Melding data lek


Ter verduidelijking van welke template dient gebruikt te worden in welke relatie, werd tevens een bijkomende toelichting uitgeschreven.


De templates en bijkomende toelichting kunnen door FORWARD Belgium leden opgevraagd worden bij het secretariaat:


FORWARD Belgium 
Caroline Gubbi, Juridisch Adviseur
Brouwersvliet 33 / Bus 1 
2000 Antwerpen
Tel: +32 3 609 34 93
GSM: +32 475 25 54 70
E-mail: caroline forwardbelgium be

 
© FORWARD Belgium