Lines

FORWARD
Belgium

STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING

17.02.2020

Brouwersvliet 33 | 2000 Antwerpen | CEPA gebouw - ZAAL ANKER

Gelieve voor 05/02/2020 te registreren

 

Inschrijvingsformulier
The Company*
Aanspreking*
Voornaam*
Achternaam*
Functie
E-mail*
Vertegenwoordiging
Geeft volmacht aan

P.S. Wij herinneren U aan het artikel 15 en 25 van onze statuten, dat luidt als volgt:                 De bestuurders worden benoemd door de statutaire algemene vergadering bij geheime stemming en door eenvoudige meerderheid der aanwezige leden.”                                  "leder lid heeft recht op één stem, en kan houder zijn van maximum 2 volmachten."

Enabled: No
Max seats allowed: 0
Seats available: 2147483647
 
© FORWARD Belgium