The Belgian Freight
Forwarding Association

General Belgian Forwarding Conditions

Reference forms

«Al onze verrichtingen zijn onderworpen aan de Algemene Belgische Expeditie Voorwaarden 2024. Deze voorwaarden zijn raadpleegbaar via de volgende link: [voeg hier de hyperlink naar uw website in]. Behoudens uitdrukkelijk protest wordt aangenomen dat ze stilzwijgend zijn aanvaard.».

«Toutes nos opérations sont soumises aux Conditions Générales belge de l'expédition 2024. Ces conditions sont accessibles via le lien suivant : [insérer ici un lien hypertexte vers votre site web]. Sauf contestation explicite, elles sont supposées être acceptées tacitement.».

«All our transactions are subject to the General Belgian Freight Forwarding Conditions 2024. These conditions can be accessed via the following link: [insert hyperlink to your website here]. Unless expressly protested, they are assumed to be tacitly accepted.».

«Alle unsere Geschäfte unterliegen den Allgemeine Belgische Speditionsbedingungen 2024. Diese Bedingungen können über den folgenden Link abgerufen werden: [hier Hyperlink zu Ihrer Website einfügen]. Sofern nicht ausdrücklich widersprochen wird, gelten sie als stillschweigend angenommen.».

How do I make the General Belgian Forwarding Conditions 2024 opposable to my customer?

General terms and conditions are valid only on condition that the following 2 requirements are met, i.e. knowledge and acceptance.