Lines

FORWARD
Belgium

FORWARD Belgium

FORWARD Belgium vertegenwoordigt al meer dan 100 jaar expediteurs, douaneagenten en logistieke dienstverleners en vormt daarbij hét aanspreekpunt voor alles wat te maken heeft met expeditie, douane, transportorganisatie en logistiek.

Via intense contacten op lokaal, nationaal, Europees en internationaal niveau verdedigt FORWARD Belgium proactief de belangen van haar leden en verstrekt daarbij alle nuttige informatie die expediteurs en logistieke dienstverleners nodig hebben bij de dagelijkse uitoefening van hun activiteiten.       

De leden van FORWARD Belgium zijn de architecten van het transport. Als logistieke consulenten regisseren zij de logistieke keten en zorgen voor de vlotte aan- en aflevering van uw goederen via zee, binnenvaart, short sea, spoor, weg of luchtvervoer.

 

 

“Change the climate of logistics at the FIATA World Congress 2021 in Brussels” 26th - 29th October 2021 - Square Convention Center.

 
© FORWARD Belgium