The Belgian Freight
Forwarding Association

Nieuw bureau FORWARD Belgium wil leden begeleiden en ontzorgen


Op 21 maart trad Wim Gijbels aan als nieuwe voorzitter van het bestuursorgaan van FORWARD Belgium. Samen met de nieuwe ondervoorzitters Johan Proost en Stephan De Pauw (en met de andere bestuursleden) vormen zij de spreekbuis van de ‘architecten van het transport’. Wij peilden naar de visie en de ambities van het ‘triumviraat’.

Een tsunami aan veranderingen

De logistieke bedrijven, expediteurs en douanevertegenwoordigers staan voor aanzienlijke uitdagingen. “De leden informeren is een eerste belangrijke taak,” aldus Wim. “We zien een ware tsunami aan veranderingen op ons afkomen. We willen onze leden wegwijs maken en begeleiden in de veranderingsprocessen.” Voor Johan maken bedrijven uit de sector onvoldoende gebruik van technologie. “Technologie automatiseert repetitieve taken en elimineert de menselijke fout. Tegelijk verkrijg je kostbare inzichten in je processen. FORWARD Belgium onderzoekt momenteel het gebruik van AI binnen een expeditie- context. De technologische innovatie draagt tevens bij aan de duurzaamheid. Grote internationale verladers krijgen steeds strengere eisen opgelegd. Logisch dat ze die doortrekken naar onze leden. Wij beschikken op onze beurt over een schat aan data over transportmodi, emissies, kosten, welke goederen via welke modus vervoerd worden enz. Op basis van die knowhow kunnen we leden én opdrachtgevers met raad en daad bijstaan in hun inspanningen om te vergroenen.”


De technologische koudwatervrees overwinnen

“Onze bedrijven steken veel tijd en energie in het controleren en oplossen van ‘rode lichten’ die voor oponthoud zorgen in de logistieke keten,” aldus Johan. “We moeten meer proactief handelen met behulp van allerhande performante systemen. Die bestaan overigens al, we moeten het warm water niet opnieuw uitvinden. NxtPort en The Way Forward tonen meer en meer hun belang door data van verschillende partijen te delen en ter beschikking te stellen. Er bestaat nog te vaak een soort van koudwatervrees en die moeten we dringend overwinnen.


De sector verdedigen en promoten

‘Goesting’ is wat de drie drijft. Stephan: “Ik beschouw mijn bestuursfunctie als een kans om iets terug te doen voor de expediteursgemeenschap. Veel van wat ik meemaak in de dagelijkse realiteit van mijn bedrijf, zie ik terugkomen binnen FORWARD Belgium. Praktische oplossingen aanreiken voor complexe kwesties, daarmee kunnen we het verschil maken.” Johan wil de spreekbuis zijn tegenover andere stakeholders. “Verschillende overheden blijven onze leden overstelpen met regels en verplichtingen, terwijl de bedrijven zelf zelden gehoord worden.” Voor de nieuwe voor- en ondervoorzitters staat veder ook opleiding bovenaan het prioriteitenlijstje: “We kunnen gelukkig rekenen op een jongerenafdeling, die regelmatig middelbare en hogescholen bezoekt om leerlingen en studenten te enthousiasmeren voor de sector. We moeten logistiek opnieuw aantrekkelijk maken voor jongeren. Tegen die achtergrond willen we met FORWARD Belgium de sector breed positioneren. De Antwerpse haven is vanzelfsprekend belangrijk, maar onze activiteiten hebben een nationale dimensie.”


De draaischijf van de logistiek

De focus op de vele uitdagingen mag zeker geen slecht licht werpen op de sector of jonge mensen afschrikken, zo benadrukken de drie. “Onze bedrijven sturen de andere stakeholders (rederijen, luchtvrachtmaatschappijen, transporteurs, douane, verzekeraars enz) aan binnen het logistieke proces. Zij regelen de volledige logistieke flow voor de klant. Indien er ergens in de supply chain iets misloopt, wordt er naar hen gekeken om dat recht te zetten. Dat is onze meerwaarde als dienstverlener en facilitator. Daarom noemt men ons de architecten van het transport. Wij kiezen bewust voor die rol van logistieke draaischijf. Tijdens de Covid- periode kwam de logistieke sector vaak in de belangstelling, omdat we er door onze kennis en flexibiliteit voor zorgden dat goederenstromen wereldwijd zijn blijven bewegen. Wij halen trots en massa’s voldoening uit elk transportproject dat feilloos verloopt. Eens je gebeten bent door de logistieke microbe, ga je er vol voor.”