The Belgian Freight
Forwarding Association

Hoe kan de logistieke sector helpen in de strijd tegen de drugscriminaliteit?


In de nationale pers is de drugsproblematiek bijna een dagelijks item geworden. We stellen vast dat de war on drugs de voorbije maanden enkele opmerkelijke successen boekte. Nooit eerder werden dergelijke hoeveelheden illegale drugs, vooral cocaïne, in beslag genomen. Als keerzijde van de medaille gaan de criminelen steeds driester te werk. Kunnen de bedrijven uit onze sector een bijdrage leveren om deze criminaliteit een halt toe te roepen? Veel expediteurs en douanevertegenwoordigers zitten met vragen rond de drugsproblematiek. Wat kunnen zij concreet doen en hoe kunnen ze hun medewerkers sensibiliseren? We gingen ons licht opsteken bij een medewerker van de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen - afdeling drugs.

Kunt u een stand van zaken schetsen van de huidige situatie in Antwerpen?

Iedereen heeft wel al gemerkt dat we de cocaïnetrafiek steeds meer en beter in kaart brengen en erin slagen de drugswereld te destabiliseren. Qua inbeslagnames breken we record na record. Vorig jaar ging het om 110 ton cocaïne en voor 2023 weten we nu al dat het volume alweer groter zal zijn. Jammer genoeg leidt dat af en toe ook tot druggerelateerd geweld. Ik wil daar ook een kanttekening bij plaatsen. Onze opsporingsmethodes zijn dan wel efficiënter, maar wellicht stijgt ook het totale volume aan gesmokkelde drugs. Anderzijds bestaat de kans dat de criminelen in de nabije toekomst andere routes en havens zullen hanteren. Zij zoeken altijd de weg van de minste weerstand.


Wat kunnen de logistieke bedrijven zelf ondernemen om het probleem aan te pakken?

Als bedrijfsleider moet je de juiste balans vinden tussen business-opportuniteiten grijpen en alert zijn voor bepaalde signalen van klanten of medewerkers. Zonder er een heksenjacht van te maken, dat spreekt. Een one-sizefits-all-aanpak bestaat niet, ieder bedrijf heeft specifieke activiteiten en procedures. Wanneer je vaststelt dat een vraag of verzoek sterk afwijkt van de gebruikelijke situatie in jouw bedrijf, kan dat een rode vlag zijn. Denk bijvoorbeeld aan een klant die een trafiek voorstelt zonder enige kans op winstgevendheid of waar die persoon geen enkele knowhow over bezit. Dat zijn mogelijks verdachte situaties.


En hoe herken je verdachte gedragingen binnen het bedrijf zelf?

Stel dat een medewerker met een modaal loon plots enorme geldsommen uitgeeft, een dure luxewagen koopt, in sterrenrestaurants gaat eten… Je moet geen Sherlock Holmes zijn om dat verdacht te vinden. Let wel, misschien heeft de persoon een mooie erfenis gekregen, dus ga er niet zomaar van uit dat hij buiten de lijntjes kleurt. In de praktijk gaat het bijna altijd om een samengaan van verschillende signalen. Iemand die twee gsm’s gebruikt, een betrouwbare medewerker die plots herhaaldelijk ongewone fouten maakt, een nieuwe kracht die sterk aandringt om op een bepaald soort trafiek te werken… dat zijn stuk voor stuk zaken die de alarmbellen kunnen doen afgaan.


Kunnen bedrijven de Federale Gerechtelijke Politie aanspreken wanneer ze met vragen zitten?

Absoluut, als er voldoende grond is om iets of iemand verdacht te vinden. Nogmaals, dat is situatiegebonden en hangt af van bedrijf tot bedrijf. De interne mensen zijn het best geplaatst om dat correct in te schatten. Bij dringende gevallen moet men hoe dan ook altijd 112 bellen.


Onlangs kwam een brochure tot stand in samenwerking met FORWARD, ASV en CEPA/Alfaport. Wat is daar de bedoeling van?

Die brochure richt zich uitdrukkelijk tot de bedienden van de ondernemingen uit de sector en daar is een goede reden voor. Waar de drugscriminelen tot recent vooral havenarbeiders en dokwerkers trachtten te betrekken bij hun zaakjes, merken we dat ze steeds vaker kantoormedewerkers onder druk zetten. Voor hen is de digitale documentatie namelijk heel belangrijk om de smokkelwaar te transporteren.


FORWARD en de Federale Gerechtelijke Politie onderhouden al geruime tijd goede banden. Levert dat ook iets op?

Het klopt dat we regelmatig samenzitten om te zien wat er reilt en zeilt en wat we van elkaar kunnen leren. De brochure waarvan daarnet sprake en onze sensibilisering van hr-diensten bij de instroom van nieuwe medewerkers zijn enkele positieve resultaten van die samenwerking. In het Poseidon-project werken verschillende partners samen rond corruptiebestrijding, ook hierin vinden FORWARD en FGP Antwerpen elkaar. We hopen de samenwerking in de toekomst verder te kunnen uitbouwen, want alle partijen plukken er de vruchten van.