The Belgian Freight
Forwarding Association

FORWARD Belgium

FORWARD Belgium vertegenwoordigt al meer dan 100 jaar expediteurs, douanevertegenwoordigers en logistieke dienstverleners en vormt daarbij hét aanspreekpunt voor alles wat te maken heeft met expeditie, douane, transportorganisatie en logistiek.

Via intense contacten op lokaal, nationaal, Europees en internationaal niveau verdedigt FORWARD Belgium proactief de belangen van haar leden en verstrekt daarbij alle nuttige informatie die expediteurs en logistieke dienstverleners nodig hebben bij de dagelijkse uitoefening van hun activiteiten.

De leden van FORWARD Belgium zijn de architecten van het transport. Als logistieke consulenten regisseren zij de logistieke keten en zorgen voor de vlotte aan- en aflevering van uw goederen via zee, binnenvaart, short sea, spoor, weg of luchtvervoer.

Nieuws

Events en vergaderingen

14 OKTOBER 2021

Onderwerp 

Raad van bestuur FORWARD Belgium 

Doelgroep 

Leden raad van bestuur

Meer info
info@forwardbelgium.be


19 OKTOBER 2021

Onderwerp

Young Logistics Challenge

Doelgroep

Jonge talenten binnen de logistieke sector en studenten

Meer info
jongeren@forwardbelgium.be

26 OKTOBER 2021

Onderwerp

Homo digitalis

Doelgroep

Leden Commissie Young FORWARD Belgium en raad van bestuur

Meer info
jongeren@forwardbelgium.be