The Belgian Freight
Forwarding Association

FIATA: what's in it for you? 


Onbekend is onbemind. Toch is FIATA bezig met dossiers die veel impact op onze logistieke sector hebben. Demurrage & detention, de preventie van cybercriminaliteit en abandoned goods om er maar enkele te noemen. Jens Roemer legt uit waar FIATA concreet voor staat. 


Wie beter dan Jens Roemer kunnen we bestoken met vragen over wat FIATA concreet doet voor onze bedrijven. Jens is lid van onze raad van bestuur van FORWARD Belgium én Senior Vice President van FIATA en voorzitter van de FIATA Werkgroep Zee.


Waar staat FIATA vandaag voor?

“Voor vele bedrijven is FIATA misschien onvoldoende gekend of alleszins hebben ze minder een beeld van het belang van FIATA voor onze logistieke sector. Dat is op zich niet onlogisch aangezien FIATA actief is op globaal niveau en dossiers behartigt die voornamelijk internationaal gericht zijn. FIATA vormt een belangrijke gesprekspartner voor allerhande internationale instanties zoals de World Customs Organisation, ICC, IATA, WTO, World Shipping Council, Global Shippers Forum en vele andere. Daardoor lijkt het werk van FIATA voor vele van onze leden misschien wat verder van hun bed.

Sinds de verhuis van de FIATA Headquarters naar Genève en het aanstellen van een volledig nieuw team met hooggekwalificeerde medewerkers, kan ik alleen maar vaststellen dat de output naar onze sector sterk is toegenomen.”


Kan u voorbeelden van concrete acties geven? 

“Een dossier dat heel actueel is en waar onze leden allemaal mee geconfronteerd worden, zijn de talrijke discussies over het aanrekenen van demurrage & detention. FIATA heeft twee jaar geleden reeds een Best Practice gepubliceerd over demurrage & detention, waar ik als voorzitter van de Werkgroep Zee heel trots op ben. We hebben hiervoor nauwe contacten gehad met de Federal Maritime Commission in de US, waar we vandaag vaststellen dat vele van de principes die in onze best practice vervat zitten, recent ook in de nieuwe Amerikaanse wetgeving zijn overgenomen. En ook Antwerpse rechtbanken hebben inmiddels kennisgenomen van onze best practice en we zien de principes hiervan ook terug in een aantal recente uitspraken. Dat is alleszins een mooi bewijs van de relevantie van ons werk binnen FIATA.

Zo zijn er nog vele andere interessante Best Practices die we hebben opgesteld en die nuttig zijn voor vele van onze bedrijven zoals over Abandoned Goods, Contract Management, Prevention of Cybercrime, …”


Wat doet FIATA nog en wat is uw concrete rol?

“Persoonlijk heb ik me de laatste 2 jaar binnen FIATA sterk bezig gehouden met de gevolgen van de maritieme disruptie, de machtspositie die rederijen hebben opgebouwd sinds de uitbraak van Corona en hun verticale integratie in de supply chain.

Enerzijds waken we hier dat de spelregels voldoende worden gerespecteerd en dan heb ik het over de eerlijke toepassing van de concurrentieregels, waar we als FIATA en Clecat onze positie trachten te verdedigen naar de verschillende bevoegde mededingingsautoriteiten.

Anderzijds blijf ik grote voorstander van dialoog met verladers en rederijen en tracht ik deze gesprekken te faciliteren zodat we samen kunnen bekijken hoe we best met elkaar kunnen omgaan en op welke manier we er allemaal beter uitkomen. Tot slot blijven we genoodzaakt om met elkaar samen te werken en dat zal nog zo zijn voor een lange tijd!”


Is FIATA actief in nog andere domeinen?

“Ja, zoals daar zijn douane, luchtvracht, sustainbility, digitalisering en innovatie, multimodaal vervoer, legal, Young Logistics,… Het zijn de mensen van de FIATA HQ samen met heel veel vrijwilligers uit de expeditie-praktijk van over gans de wereld die echt het verschil maken en die een belangrijke impact hebben op de manier van werken in onze sector, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst.”


Wat is volgens u het belang van het FIATA World Congress? 

“Het jaarlijkse FIATA World Congress is dé hoogmis van de wereldwijde expeditie- en logistieke sector en kent door haar jarenlange traditie een enorme uitstraling. Vele honderden mensen van over de ganse wereld verzamelen hier. Het congres vormt niet alleen een uithangbord voor FIATA zelf maar het gastland heeft een unieke mogelijkheid om zichzelf als logistieke hotspot op de kaart te zetten.”


Welke troeven hebben onze Belgische bedrijven?  

“In België zijn veel gespecialiseerde expediteurs actief, wij hebben een fantastische ligging, hebben met onze havens en luchthavens enorme troeven in handen, laat ons van de unieke gelegenheid gebruik maken om die samen in de verf te zetten in Brussel. Ik zou graag alle leden van FORWARD Belgium ontmoeten tijdens één van de sessies op het congres, op de beurs of tijdens de spectaculaire avondevents.”