The Belgian Freight
Forwarding Association

Stakeholders logistieke sector trekken lessen uit coronacrisis


De coronacrisis heeft wereldwijd een grote disruptie van de logistieke keten tot gevolg gehad. Patrick Kockx, managing director van rederij CMA CGM, Dirk Van den Bosch, CEO van containerterminal DP World Antwerp en Jens Roemer, als vertegenwoordiger van FORWARD Belgium, lichten de ontwrichting van de supply chain toe en vertellen hoe ze naar de toekomst kijken.

Wereldwijd logistieke congestie

Patrick Kockx en Dirk Van den Bosch vertellen hoe in het najaar van 2020 een enorme boom in de volumes is ontstaan, met in veel havens wereldwijd congestie tot gevolg.

Patrick Kockx: “De capaciteit van een aantal rederijen is toegenomen, maar niet voldoende. Schepen lopen vertragingen op, soms tot tientallen dagen. Daardoor wordt druk gelegd op de andere stakeholders in de logistiek.”

Dirk Van den Bosch: “Analyseer je de consumptieboom, dan constateer je dat we de terugval in de eerste helft van 2021 ruimschoots hebben ingehaald, maar de netto groei is eigenlijk niet zo gigantisch. De rederijen moeten in verhouding veel meer inspanningen leveren en meer schepen inzetten om die beperkte groei op te vangen.

De oorzaak daarvan ligt in de VS, waar op momenten tientallen schepen stil liggen. Dit heeft gevolgen tot in Azië. Ladingen kunnen niet verscheept worden naar Amerika en staan in de weg op de terminals. Voor de rederijen en de terminals is het behelpen. De Haven van Antwerpen, vaak de last port of call, krijgt bovendien de miserie van de andere havens geconcentreerd te verwerken.”


Logistieke problemen aan landzijde

“Niemand heeft deze consumptieboom kunnen voorzien”, pikt Jens Roemer in. “Maar de supply chain op de landzijde heeft al jaren zijn limieten bereikt. Eén tegenslag haalt dan de hele logistieke keten overhoop. In veel landen is er een tekort aan vrachtwagenchauffeurs en aan trailers. De laad- en losinfrastructuur is vaak verouderd.”


Schepen tot wel 23.000 TEU

“Een tweede knelpunt is de grootte van de schepen. Die evolueerde van 12.000 tot 13.000 TEU 8 jaar geleden tot wel 23.000 TEU vandaag. Daardoor zijn op de terminals meer handelingen nodig. Het aantal containers blijft toenemen. De terminals krijgen ze niet meer tijdig behandeld, waardoor het systeem in elkaar stuikt.”

“We moeten voortdurend plannen en herplannen. Door de nauwere aflevervensters hebben we soms maar één dag om onze containers free of charge aan te leveren. Zo ontstaat er een ratrace en krijg je congestie op de wegen.”


Logistiek knelpunt: geen nachtopening

Patrick Kockx ziet ook knelpunten aan de kant van de verladers en ontvangers: “Denk aan de nachtopening. We doen het op dat vlak perfect in de haven, maar magazijnen (in het achterland) hebben beperkte openingsuren. We beseffen dat daar een kost tegenover staat, maar wij zijn al jaren vragende partij.

Een tweede knelpunt is het gebrek aan multimodaliteit. De waterweg en het spoor worden nog te weinig gebruikt. Met alle betrokken partijen moeten we daar werk van maken. Misschien is het nodig om daarbij af te stappen van het just in time principe.”


Ladingen bundelen in hubs

Hij is ervan overtuigd dat de keten in staat is flexibiliteit te organiseren en ladingen in binnenlandse hubs kan bundelen om ze vervolgens met de barge of de trein naar de terminal te brengen, in functie van de closing van de cargo.

Jens Roemer is het met hem eens, maar stipt aan dat het Centraal Boekingsplatform dat FORWARD Belgium vijf jaar geleden oprichtte met de bedoeling ladingen te bundelen geen succes geworden is: “Het probleem is dat er geen ‘grijze – neutrale’ containers bestaan die door elke rederij kunnen gebruikt worden. Elke individuele rederij wil enkel haar eigen containers met eigen kleuren en eigen merknaam erop vervoeren.

De meeste rederijen weigerden (en nog steeds) hun containers in het hinterland vrij te stellen voor het Centraal Boeking Platform (CBP). Er heerst zeer grote bezorgdheid dat Merchant’s Haulage door de scheepvaartmaatschappijen wordt gediscrimineerd ten gunste van de Carrier’s Haulage zodat de rederijen hun eigen voorwaarden aan de verladers kunnen opleggen!"


Logistieke knelpunten wegwerken

Dirk Van den Bosch merkt op dat met betrekking tot deze knelpunten de regulator nog werk voor de boeg heeft: “Politici praten wel over nachtwerk, maar concreet is er nog niet veel uit de bus gekomen en wat de waterweg betreft, moet er ook meer in het weekend gewerkt kunnen worden.”


Digitalisering in de logistiek

Hij stelt verder dat een goede planning het sleutelwoord is: “De juiste informatie moet sneller beschikbaar zijn. Digitalisering is daar een ideale tool voor, maar ook dat loopt niet van een leien dakje. Bedrijven hebben hun eigen IT-systemen en een eigen data policy.”

Hij geeft nog mee dat het voor een terminal een immens verschil maakt om op voorhand en tijdig de next mode of transport te kennen, zodat containers beter gepland kunnen worden.

Jens Roemer betreurt het feit dat hij voor elke haven een andere interface moet hebben, wil hij gegevens kunnen uitwisselen.


Toekomstvisie voor de logistiek

FORWARD wil weten hoe de heren naar de toekomst kijken.

Patrick Kockx: “Op korte termijn zullen we nog echt moeten wroeten om door deze crisis te komen. Maar elke crisis biedt opportuniteiten en dwingt mensen om te veranderen. Alleen zal dit proces nog even duren, vrees ik.”

Dirk Van den Bosch: “Ik ben ervan overtuigd dat we erdoor komen. Op korte termijn denk ik inderdaad dat we niet op een miraculeuze oplossing moeten rekenen. Maar het tweede kwartaal was al een pak beter gemanaged langs allebei de kanten. Het feit dat we hier met drie stakeholders aan tafel zitten, toont aan dat we eenzelfde visie hebben over waar het antwoord ligt.”


Veel lof voor de 'heroes' van de logistiek

De drie heren hebben veel lof voor hun medewerkers. Jens Roemer: “Het zijn echte ‘heroes’ van de logistiek. Er moet voortdurend herpland en bijgestuurd worden. Daardoor voelen ze aan het einde van de dag vaak geen voldoening.” Dirk Van den Bosch: “Onze operationele mensen werken extreem hard om de problemen op te lossen. Het resultaat is helaas niet navenant en deze inspanningen moeten nog een tijd volgehouden worden.” Patrick Kockx: “Ik kan dit alleen maar beamen. Mijn respect is groot.”