The Belgian Freight
Forwarding Association

Volwaardig lidmaatschap

Waarom lid worden?

Via het lidmaatschap bij FORWARD Belgium:
 • Blijft u op de hoogte van alle noodzakelijke informatie voor de uitoefening van uw activiteiten via nieuwsbrieven, seminaries en opleidingen.
 • Heeft u de mogelijkheid om te zetelen in talrijke commissies en het beleid van de sector mee uit te stippelen (klik hier voor een overzicht van de verschillende commissies).
 • Ontvangt u gratis advies en bijstand van professionele medewerkers in alle domeinen m.b.t. transport & logistiek.
 • Kan u beroep doen op gratis juridische bijstand en gratis een legal quickscan aanvragen. 
 • Kan u aansluiten bij een gespecialiseerde expediteurspolis.
 • Kan u de internationaal erkende FIATA- documenten aankopen.
 • Kan u gebruik maken van standaardovereenkomsten en algemene voorwaarden (expeditie- contract, contract douanevertegenwoordiging, contract fiscale vertegenwoordiging, Belgische Expeditievoorwaarden, SLA’s…).
 • Kan u gebruik maken van de applicatie FORWARD E- contract om uw contracten met uw klanten/leveranciers digitaal te laten ondertekenen.
 • Geniet u exclusief van de voordelen van de samenwerkingsovereenkomsten die FORWARD Belgium heeft gesloten met de AAD&A, BTW- Administratie en Dienst Controle Strategische Goederen.
 • Kan u gebruik maken van een Compliance Tool (betalend) die werd ontwikkeld voor het beroep van douanevertegenwoordiger / AEO.
 • Onderhoudt u vele interessante contacten tijdens de verschillende netwerkevents.

Hoe lid worden?

Bedrijven die actief zijn als commissionair- expediteur, vervoerscommissionair, douane- vertegenwoordiger, transportorganisator en logistiek dienstverlener die beschikken over de vergunning van Transportorganisator (commissionair- expediteur / vervoerscommissionair / vervoermakelaar) of erkend douanevertegenwoordiger kunnen lid worden van FORWARD Belgium.

Om een aanvraag tot lidmaatschap in te dienen, dient men het aanvraagformulier dat u hier kan downloaden, in te vullen en te ondertekenen, begeleid met volgende bijlagen:

 • Kopie vergunning vervoercommissionair of bewijs erkend douanevertegenwoordiger.
 • Stichtingsakte (uittreksels uit het handelsregister of uit de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad).

Opgelet, op sommige browsers werkt de verzendknop niet. Dit kan je verhelpen door het formulier te openen in Adobe Acrobat Reader.


Na ontvangst van de vereiste documenten zal uw aanvraag worden voorgelegd tijdens de eerstvolgende bijeenkomst van de raad van bestuur. 


Na goedkeuring van de aanvraag, zullen wij hiervoor een factuur uitstellen. Het lidmaatschap gaat in op de moment van ontvangst van de betaling.

Voor meer informatie aangaande het lidmaatschap kan u contact opnemen met het FORWARD Belgium secretariaat.
.

lidmaatschapsbijdrage

De lidmaatschapsbijdrage wordt jaarlijks vastgelegd tijdens de statutaire algemene vergadering in februari.

Deze bijdrage is samengesteld als volgt:

€620

éénmalig
inkomgeld 

+

€1150

jaarlijkse bijdrage per firma 
 
+

€65

 bijkomend bedrag per bediende per jaar 
 

Voor bedrijven die onder een holdingstructuur ressorteren, werd een afzonderlijke regeling voor de lidmaatschapsbijdrage uitgewerkt. Gelieve het secretariaat te contacteren indien u hierover meer informatie wenst.