The Belgian Freight
Forwarding Association

Missie & visie

Er beweegt heel wat binnen de logistieke wereld. We ondergaan een heuse digitale revolutie, start- ups die onze jobs zouden overnemen, digital forwarders, blockchain, robotisering, drones, AI,….

Wij vinden het onze taak als FORWARD Belgium om de sector toekomstvisies aan te reiken, te informeren over mogelijke opportuniteiten en bedreigingen en er mede voor te zorgen dat we als expediteursgemeenschap onze toegevoegde waarde kunnen blijven aantonen.

We hebben ook een belangrijke verantwoordelijkheid als sector in de uitdagingen m.b.t. klimaatopwarming.

De sector van transport en logistiek vertegenwoordigt meer dan een kwart van de finale energievraag. Zonder beperkende maatregelen zou de CO2-uitstoot in de transportsector tegen 2050 kunnen verdubbelen vanwege de groei van het personen- en vrachtvervoer.

Duurzame logistiek is het belangrijkste middel om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te helpen bereiken.

FORWARD Belgium wil de expediteurs hierin bijstaan en biedt hen nu reeds de mogelijkheid om in hun transport- en logistieke activiteiten de CO2-uitstoot met minstens 20% te reduceren binnen een periode van 5 jaar.

Compliance vormt een belangrijk aandachtspunt voor logistieke dienstverleners. Door samenwerkingsakkoorden af te sluiten met de Douaneadministratie, BTW, Dienst Strategische Goederen,… bepalen we de norm en spelregels voor de ganse sector.

De toekomst van onze sector ligt in handen van de millenials. FORWARD Belgium zet sterk in op de promotie van onze sector naar jongeren toe. We investeren daarbij in de profielen die we nodig hebben om de toekomst van ons beroep te verzekeren.