Lines

FORWARD
Belgium

Leidraad voor logistieke dienstverleners

Het moment van Brexit, 29 maart 2019, komt snel naderbij.

De EU en UK zijn een overgangsperiode tot 31 december 2020 overeengekomen waarin het Verenigd Koninkrijk alle Europese wetten en regels moeten blijven volgen en integraal deel zal blijven uitmaken van de interne markt en de douane-unie.

Maar of deze overgangsperiode stand houdt indien de onderhandelingen niet vlotten, is momenteel nog hoogst onzeker. Een scenario van een harde Brexit behoort nog steeds tot de mogelijkheden.

Daarom is het van belang dat bedrijven zich nu reeds Brexit – proof maken.

Expediteurs en logistieke dienstverleners kunnen een belangrijke adviserende en uitvoerende rol vervullen ten overstaan van hun klanten/verladers, die plots geconfronteerd worden met nieuwe handelsbelemmeringen.

Dit zal het geval zijn in eender welk Brexit- scenario en niet alleen bij een harde Brexit.

UK is een belangrijke handelspartner voor ons land en bijgevolg zal ook onze sector aanzienlijke gevolgen ondergaan.

Ongeveer 9% van de totale export van België is bestemd voor de UK en bijna 5% van de totale import naar België is afkomstig van UK.

Niet alleen de goederensector maar tevens de dienstensector zal een grote impact ondervinden aangezien UK voor bijna 9% aan diensten rekent op Belgische bedrijven, dit zowel aan inkomende als uitgaande zijde.  Transport en logistieke diensten vervullen hier een belangrijke rol.

FORWARD Belgium heeft een leidraad opgemaakt voor expediteurs, douanevertegenwoordigers en logistieke dienstverleners bij het voorbereiden op Brexit. Het document heeft niet de ambitie om allesomvattend te zijn maar wil een overzicht geven van enkele relevante thema’s waar logistieke dienstverleners mee geconfronteerd worden.

FORWARD Belgium leden kunnen het document opvragen bij het secretariaat.

 

 
© FORWARD Belgium